Kontakt

Dušan Kupec – PLYN – MONTA, s.r.o.

podciarkutie

Email: plyn-monta.bb@vus.sk

podciarkutie

Tel./Fax: 00421 48/416 11 16

podciarkutie

Mobil: Dušan Kupec    - 0905 802 247

podciarkutie

Milan Stankovič - 0905 802 473

Ponúkame

Montáž, opravy a revízie plynových zariadení, regulačných staníc, VTL, STL, NTL plynovodov, vodovodov, teplovodov, horúcovodov, parovodov, ústredného kúrenia, kanalizácií, chráničiek pre telekomunikačné vedenia a iných potrubných systémov, pretláčanie inžinierskych sietí – diaľníc, železníc, ciest, ukladanie potrubia do dna vodných tokov, rekonštrukcie a prekládky jestvujúcich zariadení.

© 2011 PLYN-MONTA, s. r. o. Všetky práva vyhradené